Robert Guinee

Architectuur – Avonturier

Aanmelden Architectuur Avontuur

Even Voorstellen

Ik ben Robert Guinée, restauratie-architect en architectuur-enthousiasteling. Als klein jochie werd ik al aangetrokken door architectuur. Vooral in oude gebouwen had ik grote interesse. Ik wist altijd al dat ik architect zou worden. De grote restauraties in mijn geboorteplaats, Bergen op Zoom, volgde ik op de voet. Af en toe mocht ik zelfs op de bouwplaats komen. Ik wilde alles van de gebouwen en de bouw weten, begon te lezen en te observeren. Op vakanties bezocht ik het liefste oude steden, om mooie kerken, stadhuizen, en kastelen te ontdekken.

Na voltooiing van de grote restauraties in mijn geboortestad, werd ik bijna automatisch gids in de grote gotische kerk. Dat ben ik altijd blijven doen, tot op de dag van vandaag. Met groot plezier leid ik gasten rond door het gebouw, en raak vrijwel altijd in gesprek. Ik probeer hen een beleving te bieden, in plaats van een bezoek.

Statistieken

20

Jaar architect

86669

architectuur foto’s

Recent Werk

Opleiding

Architectuur: 1990-1994

Technische Universiteit te Delft

Na een verkort propadeuse-traject, te danken aan het H.T.S.-diploma, volgde ik de specialisatie restauratie onder hoogleraar Prof. Dr. Ir. F (Frits) van Voorden.

Na deelname aan 2 archeologisch-architectonische expedities in Jordanië ben ik afgestudeerd op het oude romeinse theater van de Romeins-Hellenistische stad Gadara (huidig Umm Qes). Niet alleen heb ik in mijn afstudeerscriptie een reconstructievoorstel van dit theater onderzocht en uitgewerkt, maar tevens heb ik onderzoek gedaan naar de theoretisch-geometrische ontwerp-principes van het gebouw. Fascinerend!

Bouwkunde: 1985-1990

H.T.S. Vlissingen

Na de eerste 2 studiejaren, heb ik een stagejaar in Frankrijk doorlopen, het eerste halve jaar bij Mr. M. (Michel) Goutal, Architecte en Chef des Monuments Historiques, in Parijs. Hier mocht ik diverse voorstudies naar restauraties uitvoeren, inclusief de nodige opnames ter plekke.

Het tweede halve jaar heb ik een stage doorlopen bij de fa. Hory Marçais, een gespecialiseerde restauratie-aannemer, gevestigd in Verdun.

Afgestudeerd ben ik op de restauratie / ombouw van de kerk van de Heilige Maagd Maria ten Hemelopneming in Bergen op Zoom tot stadstheater. De projectleider van dit werk namens de gemeente Bergen op Zoom, dhr. C (Cees) Booij, is mijn afstudeermentor geweest.

VWO: 1979-1985

Rijksscholengemeenschap (Het Rijks) te Bergen op Zoom

Na het algemene brugklasjaar, ben ik naar het Atheneum gegaan. In de latere schooljaren begon mijn bouwkunde-voorliefde zich te manifesteren: in geschiedenislessen probeerde ik architectuurgeschiedenis mee te pakken, en in tekenlessen begonnen steeds meer Gotische gebouwen op papier te komen, zelf-bedachte gebouwen, gebaseerd op eerder bezochte monumenten. Als scriptie in het afstudeerjaar mocht ik een door mijzelf geïllustreerd tentamen maken over de Gotische bouwstijl.

In de pauzes maakte ik een snelle fietstoer door de stad om de vorderingen van de restauraties van het Markiezenhof en de Gertrudiskerk te volgen.

Social Media