,

Fries Romaans

Een typisch regionale uiting van de romaanse stijl: zadeldaktorens in Friesland.